Vlaanderens Bedevaarten Bisdom Brugge

Lourdes: adem voor uw ziel

Afscheid Marc Lamoral

Vlaanderens Bedevaarten verhuisde naar Torhout en nam afscheid van secretaris Marc Lamoral.

 

 

 

 

Begin september 2012 verhuisde Vlaanderens Bedevaarten van haar vertrouwde stek op het Plein in Kortrijk naar het Diocesaan Centrum Groenhove in Torhout. Op,6 oktober werden we er met open armen ontvangen. We brachten hulde aan Marc Lamoral. Na zijn jarenlange inzet als secretaris is hij nu met pensioen.

“In 1966 werd Marc ingelijfd, al was het aanvaankelijk om zich met de archieven bezig te houden, maar er zat veel meer in hem dan de zorg voor het verleden”, zei Vicaris Kris Depoortere in zijn dankwoord. “Hij was ook bekwaam om toekomst te maken. Marc nam zowel de fakkel als de rolstoelen, de brancards, de tickets en nog zoveel meer van zijn vader Frans over. Hij zorgde voor verdere uitbouw en vernieuwing. In 1995 voerde hij de TGV in. De organisatie verliep op wieltjes, steeds sneller en sneller. Vlaanderens Bedevaarten werd gedigitaliseerd. Er werd ge-e-maild, ge-sms't. Er kwam een website en een nieuw boekhoudingspakket. Bij dat alles was Marc de constante.”

Marc Lamoral zelf verhaalde een aantal leuke anekdotes.

“In mei 1968 kon de trein maar moeilijk in Frankrijk binnen wegens stakingen. Met een dieseltrein werden we over Adinkerke en Bray-Dunes op Frans grondgebied gesmokkeld.

Ooit vloog een handtas van een dame door een openstaand venster uit de trein. Dankzij het kennen van het exacte tijdstip van het voorval en de fijne speurneus van een ploeg Franse spoorwegarbeiders, kreeg ze haar kostbaarheden terug.”

Bedankt, Marc, voor uw jarenlange trouwe inzet en voor uw diepe genegenheid voor Vlaanderens Bedevaarten!

 

Vlaanderens Bedevaarten v.z.w. | Potterierei 72 | 8000 Brugge | tel 0470/18 58 05