Vlaanderens Bedevaarten Bisdom Brugge

Lourdes: adem voor uw ziel

De stad Lourdes en haar geschiedenis

De stad Lourdes

Lourdes is gelegen in het departement Les Hautes Pyrenées, in Zuidwest Frankrijk. De stad ligt op een hoogte tussen 386 en 420 meter aan de voet van de Pyreneeën.

Karel De Grote trok meerdere keren naar Spanje, en moest hiervoor door de Pyreneeën om te vechten tegen de Saracenen. Zo kwam hij ook in Lourdes terecht. Er stond alleen een Romeinse vestiging op een 80 meter hoge rots en deze was oninneembaar.

Op een van zijn veldtochten was Karel de Grote verplicht deze burcht aan te vallen. De troepen in de burcht stonden onder bevel van Prins Mirat. De bewoners van het kasteel werden uitgehongerd. Een bisschop bekwam dat Mirat zich zou overgeven, maar niet aan Karel de Grote, wel aan de Notre-Dame du Puy. Mirat werd in de stad Puy gedoopt en noemde zich Lourdus. Zijn kasteel werd zo genoemd en later ook de stad die er zich rond vestigde.

Lourdes heeft geen beroemd verleden, geen opwindende geschiedenis, geen befaamde bouwwerken. Het is pas bekend vanaf 1858, bij de eerste verschijningen. Het aantal inwoners in 1858 bedroeg ca. 5 000, nu is dat om en bij de 20 000. Het is het grootste bedevaartsoord ter wereld met enkele honderden hotels en per jaar vele miljoenen bedevaarders.

 

De stempel van de geschiedenis

In 1858 had Lourdes niets anders of niets méér te bieden dan andere steden of dorpen van de wereld. De stad mocht wel fier zijn op haar versterkt kasteel, maar de oude burcht herinnerde er aan dat de drang van de mens naar overheersing hem altijd heen en weer slingert tussen geweld en angst, ten koste van kleinen en armen. Als Lourdes in 1858 een geschiedenis had, dan was het een zaak van oorlogen en veldslagen.

Toch had Lourdes ook haar eigen "wereldje". De wekelijkse marktdag trok de bevolking uit de nabijgelegen dorpen aan. De mensen van de lage klasse, de armen, ontmoetten elkaar in eigen herbergen. Daar vond men de arbeiders uit de steengroeven, de steenkappers, de molenaars, de boeren en de "dagloners" die zich voor 1,20 FF per dag verhuurden… Bij deze armen vindt men de familie Soubirous.

Het ellendige leven van de familie Soubirous is geen meelijwekkend verval van hen die "hun plan niet kunnen trekken" of die "te lui zijn om te werken", zoals men zo gemakkelijk van armen zegt. Maar het ging om een bevoorrecht teken, verbonden met een verrassende geschiedenis, waarin wij vandaag een grote gelijkenis met het Evangelie kunnen ontdekken. Dit Evangelie, dit goede nieuws, is dit van een God, aangekondigd in de grot van Nazaret, geboren in de grot van Betlehem, "omdat er voor hen geen plaats was in de herberg". Hij komt naar ons toe, niet met pracht en praal, maar als een nederige bedelaar op zoek naar liefde.

 

De gebeurtenissen van 1858 zijn herhaaldelijk diepgaand en deskundig bestudeerd. Maria, de moeder van God, is aan Bernadette verschenen en heeft haar een boodschap voor de wereld gegeven. 18 keer kwam Maria met een glimlach op bezoek bij het kleine meisje uit het cachot. Zo wordt de grot van de verschijningen een plaats van inkeer en gebed en groeit Lourdes uit tot het grootste bedevaartsoord in de wereld.

Gebaseerd op: E.H. J. BORDES, Lourdes. In het spoor van Bernadette, 1991, MSM France, blz. 5-9.

Vlaanderens Bedevaarten v.z.w. | Potterierei 72 | 8000 Brugge | tel 0470/18 58 05