Vlaanderens Bedevaarten Bisdom Brugge

Lourdes: adem voor uw ziel

Lourdes bezinningen

Deze pagina is nog in opbouw.
 
Hier zult u o.a. hetvolgende terugvinden:
  • teksten van preken uit vieringen tijdens de bedevaarten;
  • teksten van verdiepingsmomenten;
  • teksten van andere bezinningsmomenten;
  • ...
 

Vlaanderens Bedevaarten v.z.w. | Potterierei 72 | 8000 Brugge | tel 0470/18 58 05