Vlaanderens Bedevaarten Bisdom Brugge

Lourdes: adem voor uw ziel

Welkom

Beste bedevaarder,
Ingevolge het conronavirus kunnen de mei- en juli- bedevaart niet doorgaan.

In deze dagen kan je je toch even met de H. Bernadette en Lourdes verbinden via internet.

Lourdes live

Directie Bedevaarten Bisdom Brugge

 

 

 

Vlaanderens Bedevaarten v.z.w. | Potterierei 72 | 8000 Brugge | tel 0470/18 58 05