Vlaanderens Bedevaarten Bisdom Brugge

Lourdes: adem voor uw ziel

Bezienswaardigheden op het Heiligdom

Op de officiële website van Lourdes vindt u een gedetailleerd plan met alle bezienswaardigheden van het Heiligdom.

 

De Rozenkransbasiliek

De Rozenkransbasiliek werd in 1901 ingehuldigd omdat de Bovenste Basiliek te klein was geworden. Ze biedt plaats aan 1500 bezoekers. Deze basiliek heeft de vorm van een Grieks kruis en schetst in de 3 Romaans-Byzantijnse gewelven de blijde, droevige en glorierijke mysteries uit het leven van Christus en Maria. De 5 nieuwe mysteries van het licht staan buiten afgebeeld.

Ook rolstoelgebruikers hebben toegang tot de Rozenkransbasiliek.

     

 

De Crypte

De Crypte, in het midden ter hoogte van de afsluiting, is de kapel die gebouwd werd op vraag van O.L.Vrouw (1866). Zij bewaart de relikwie van Bernadette, die de inhuldiging bijwoonde. Het altaar bevindt zich boven de grot.

Het medaillon boven de ingang van de crypte stelt Pius IX voor, die het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis in 1854 afkondigde.

 

 

De Bovenste Basiliek

De Bovenste Basiliek, genaamd Basiliek van O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen, werd in 1876 boven de Crypte gebouwd en biedt plaats aan 700 mensen. Op de gevel prijkt het medaillon van een glimlachende paus Pius X. In de linkerhand houdt hij het decreet in de hand, gedateerd op 13 november 1907, waardoor de viering van het feest van O.L.-Vrouw van Lourdes tot de hele wereld wordt uitgebreid.

Het relaas van de verschijningen en van de eerste genezingen, zijn er in marmer gegrift en op de glasramen geschilderd.

 

 

 

De Pius X-basiliek

Deze ondergrondse basiliek werd in 1958 ingewijd. Ze heeft de vorm van een omgekeerde sloep, omringd door een brede weg versierd met 52 gemmail-glasramen. Deze kerk bevat 25 000 zitplaatsen. Hoe 'streng' men ook is in de versiering van de basiliek, toch werden een serie immens grote doeken opgehangen, met heiligen en zaligen uit heel de wereld. Deze 34 portretten nodigen de pelgrims uit om in de voetsporen van de heiligen te treden. Tijdens het bedevaartsseizoen gaat in deze basiliek elke woensdag- en zondagvoormiddag de Internationale Eucharistieviering door.

        

 

De Bernadettekerk

De H. Bernadettekerk, in een heel nieuwe stijl, biedt plaats aan 5000 mensen. Zij beantwoordt tenvolle aan de groeiende nood aan plaatsen voor onthaal en ontmoeting. Zij werd gebouwd op de plaats waar Bernadette zich bevond tijdens de laatste verschijning, toen de politie de toegang tot de grot had ontzegd.

 

 

De Aanbiddingskapel

De Aanbiddingskapel, tegenover de Grot gelegen, is voorbehouden voor stil gebed. De kapel werd in 1995 plechtig ingezegend en in gebruik genomen. Van Pasen tot Allerheiligen is het Heilig Sacrament in deze kapel dagelijks uitgesteld.

 

 

De kruisweg

De kruisweg op de berg is een steile, maar bosrijke weg. Hij is 1500 meter lang en bevat 115 beelden in gepatineerd gietijzer.

Aan de overkant van de Gave, op vlak terrein, bevindt zich een "nieuwe" kruisweg, gemaakt door Maria de Faykod. De 17 staties zijn gemaakt uit wit marmer. Ze zijn tot stand gekomen op bestelling van de Heiligdommen van Lourdes in 2003 en ze werden geschonken door bedevaarders uit meerdere landen.

      

 

Accueil Jean-Paul II

Rechts van het beeld van de Gekroonde O.V.-Vrouw ligt het Accueil Jean-Paul II. In het historische gedeelte van het oude Accueil Notre Dame, met name in de refter, is sinds 1999 de "Chapelle de Réconciliation"(de biechtkapel) gehuisvest. Hier kan men in verschillende talen het sacrament van boete en verzoening ontvangen. De kapel werd op 25 maart 1999 door Mgr. Jacques Perrier, bisschop van Tarbes en Lourdes, plechtig ingezegend. 

Bij de zogenaamde tweede hal is een doorbraak gecreëerd om duidelijk het vorengenoemde historische gebouw te laten "uitkomen" en om een open verbinding te maken met de overzijde van de Gave waar het Accueil Notre-Dame is gelegen.

In dit niet historische gedeelte zijn o.a. ondergebracht:

  • de poste de secours (EHBO-post)
  • het Bureau Médical
  • een aantal kapellen en zalen
  • de ontvangstruimten, kantoren, vergader- en leslokalen van de Hospitalité

 

 

Accueil Notre-Dame

Aan de overkant van de Gave ligt het Accueil Notre-Dame dat in de lente van 1997 zijn poorten geopend heeft. Het is een onthaalcentrum voor zieken en zorgbehoevenden. Vanuit het gebouw is er een schitterend uitzicht op de Grot en het domein van de Heiligdommen. Dit accueil beschikt over ongeveer 1000 bedden.

     

 

De boekhandel (la librairie)

Wanneer u via de Porte Saint-Joseph het Heiligdom binnenkomt, treft u op de linkerkant de Permanences aan. In dit gebouw hebben vele bedevaardsorganisaties een bureau waar u voor informatie terecht kan. Wat verder zit u een nieuw gebouw met vergaderzalen. Bij de trappen bevindt zich de ingang van de boekhandel van het Heiligdom.

 

 

Forum Information

In dit gebouw is de Service accueil et information (Dienst onthaal en informatie) van de heiligdommen gevestigd. Bij deze dienst kan men gedurende het gehele jaar bepaalde uren terecht voor het verkrijgen van informatie.

Vlaanderens Bedevaarten v.z.w. | Potterierei 72 | 8000 Brugge | tel 0470/18 58 05