Vlaanderens Bedevaarten Bisdom Brugge

Lourdes: adem voor uw ziel

Het verhaal van Bernadette Soubirous

De familie Soubirous

Op 7 januari 1844 wordt Bernadette Soubirous geboren. Haar vader, François Soubirous, baat de Bolymolen uit. Omdat moeder Soubirous zich aan de borst heeft verbrand, wordt Bernadette voor 18 maanden aan een voedster in Bartrès toevertrouwd. Bernadette is nooit gezond geweest, zij lijdt aan astma. Na Bernadette komen er nog 6 kinderen, waarvan er 3 al jong zullen sterven. Bernadette voelt zich gedurende haar leven sterk verbonden met haar thuis, haar ouders, broers en zussen.

De zaken op de molen van Boly gaan steeds slechter. François Soubirous is te goed voor de klanten. Terwijl hun graan gemalen wordt, krijgen zij door Louise overvloedig eten en drinken aangeboden. Wegens de slechte toestand van de molen, vermindert de kwaliteit van de bloem en door de opkomende industrialisatie komen er steeds minder klanten. De familie Soubirous is genoodzaakt om de molen van Boly te verlaten voor een veel armere woonstede.

François wordt dagloner. Zijn werk wordt slecht betaald, hij kan er zijn gezin niet mee onderhouden. Louise tracht ook wat mee te verdienen door te gaan werken, terwijl haar oudste dochter Bernadette op de kleinere kinderen past. Het blijft niet alleen bij ellende. In de nacht van 26 maart 1857 worden twee zakken meel gestolen en al vlug wordt Soubirous verdacht: 'Hij zit in de misère, hij zou het wel geweest kunnen zijn', meent de bakker. François Soubirous wordt gearresteerd, maar na 8 dagen wordt hij weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Helaas kan hij nu nog minder gemakkelijk werk vinden en zo wordt het gezin Soubirous nog armer. De situatie wordt zelfs zo erg dat de familie Soubirous onderdak moet zoeken in de meest armzalige woonstede van de stad, het afgedankte 'cachot', de voormalige gevangeniscel die zelfs voor de boosdoeners te slecht bevonden was. En dan gebeurt er is speciaals…

 

De verschijningen

1ste Verschijning: donderdag 11 februari 1858: de Ontmoeting.
Op 11 februari 1858 gaat Bernadette Soubirous samen met  haar zusje Toinette en een vriendinnetje Jeanne Abadie hout sprokkelen langs de oever van de Gave, in de Grot van Massabielle. Als Bernadette haar kousen uittrekt om door het water van de Gave te gaan, schrikt zij bij het horen van een geluid als van een windstoot. Als zij een tweede, soortgelijk geluid hoort, kijkt ze onwillekeurig naar de grot van Massabielle en ziet in de bovenste nis aquerò. Later omschrijft zij 'aquero' als een mooie 'jongedame' in een witte jurk met blauwe ceintuur, gele rozen op haar voeten en een rozenkrans in haar handen. Spontaan grijpt Bernadette naar haar paternoster en knielt neer. In totaal zullen 18 verschijningen plaatsvinden.

2de Verschijning: zondag 14 februari 
Bernadette besprenkelt het “mooie meisje” met wijwater. Zij glimlacht en buigt het hoofd.

3de Verschijning: donderdag 18 februari, de dag na Aswoensdag
Bernadette vraagt haar, 
haar naam op te schrijven. Zij antwoordt: “Dat is niet nodig”, en voegt eraan toe: “Wilt u zo goed zijn om voor mij hier gedurende twee weken te komen?”

4de Verschijning: vrijdag 19 februari: korte en stille verschijning.
Bernadette komt naar de Grot, met haar paternoster en een gewijde kaars.

5de Verschijning: zaterdag 20 februari:
Het “mooie meisje” leert haar een persoonlijk gebed aan.

6de Verschijning: zondag 21 februari: Bid voor de zondaars!

7de Verschijning: dinsdag 23 februari: geheimen en boete.
De verschijning openbaart geheimen “die alleen voor haar bestemd zijn”.

8ste Verschijning: woensdag 24 februari:
“Boete! Boete! Boete! Bid tot God voor de zondaars! Kus de grond als boete voor de zondaars!”

9de Verschijning: donderdag 25 februari:
Bernadette ontdekte de bron op aanwijzingen van het “mooie meisje”.

10de Verschijning: zaterdag 27 februari:
Bernadette drinkt van het water van de bron en kruipt op haar knieën over de grond als boete voor de zondaars.

11de Verschijning: zondag 28 februari: de menigte imiteert haar boetegebaren.

12de Verschijning: maandag 1 maart: boete en eerste genezing.
Catherine Latapie steekt haar verlamde arm in het water van de bron en geneest.

13de Verschijning: dinsdag 2 maart: “Ga aan de priesters zeggen hier een kapel te bouwen”.

14de Verschijning: woensdag 3 maart: Bernadette vraagt opnieuw naar haar naam. Zij antwoordt met een glimlach.

15de Verschijning: donderdag 4 maart: de langverwachte dag!
Een grote menigte hoopt op een openbaring bij het einde van deze veertiendaagse.

16de Verschijning: donderdag 25 maart:
Op het feest van Maria Boodschap openbaart het “mooie meisje” haar naam: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”.

17de Verschijning: woensdag 7 april, Paaswoensdag
Het wonder met de kaars. Bernadette houdt een brandende kaars vast, waarvan de vlam lang aan haar vingers likt, zonder ze te verbranden.

18de Verschijning: donderdag 16 juli: op het feest van O.-L.-Vrouw van de Berg Karmel: laatste verschijning.
Ondanks de door de overheid gewilde afsluiting is het meisje aanwezig. Ze is mooier dan ooit.

 

Na de verschijningen

Na de verschijningen moet een onderzoekscommissie de gebeurtenissen aan de Grot van Massabielle onderzoeken. Deze commissie werkt hier 4 jaar aan. Op 18 januari 1862 publiceert de bisschop van Tarbes een herderlijke brief waarin hij officieel de verschijningen van Lourdes erkent.

Ondertussen denkt Bernadette Soubirous na over de richting die ze aan haar leven wil geven. Haar roeping groeit en in 1865 treedt Bernadette in bij de zusters van Nevers. Ze leeft er verder onder haar doopnaam, soeur Marie-Bernarde.

Bernadette sterft op 16 april 1879. Ze is 35 jaar oud.

Na de dood van Bernadette komt de vraag om haar zalig en heilig te verklaren. Het onderzoek vereist de opgraving van haar lichaam. Dat gebeurt in drie keer: september 1909, april 1919 en april 1925. Tot grote verrassing van alle onderzoekers is het lichaam van Bernadette intact gebleven. Het ligt nu in het klooster van Nevers opgebaard. In 1925 verklaart paus Pius XI Bernadette Soubirous zalig en in december 1933 verklaart hij haar heilig. Haar feestdag valt op 16 april.

Vlaanderens Bedevaarten v.z.w. | Potterierei 72 | 8000 Brugge | tel 0470/18 58 05