Vlaanderens Bedevaarten Bisdom Brugge

Lourdes: adem voor uw ziel

Hospitaliteit

 

 

Begripsomschrijving

De Hospitaliteit wordt ook wel Broederschap genoemd, en heet officieel Hospitaliteit Onze-Lieve-Vrouw van Groeninghe. Het is een onderdeel van Vlaanderens Bedevaarten, de bedevaartorganisatie van het Bisdom Brugge.

De Hospitaliteit verbindt mensen die zich belangeloos inzetten voor zorgbehoevende mensen die deelnemen aan de bedevaarten.

 

Leden

Tijdens de eucharistieviering worden leden na te zijn aanvaard door de Raad van de Hospitaliteit opgenomen in de hospitaliteit. Zij bevestigen er hun engagement en spreken de bereidheid uit om zich verder in te zetten. Deze opgenomen leden vormen één familie.

 

 

Structuur en taakomschrijving

De leiding is toevertrouwd aan de Raad van Hospitaliteit.

Voorzitter: Pierre Vander Stichele

Leden: Marleen Vanoverberghe, Bruno Schelstraete, Yvan De Wit, Marc De Grave, Elias Desmet, Mathias Parret, James Heylen, Luc Vanerum

 

De Ziekendienst omvat de concrete organisatie tijdens de bedevaarten en garandeert de beste zorgen voor onze gasten. Gekwalificeerde zorg- en verpleegkundigen, assistenten en brancardiers, en een begeleidende dokter maken deel uit van de ziekendienst.

De Hospitaliteit is verantwoordelijk voor de organisatie van de Ziekendienst. Zij organiseert de jaarlijkse ‘Dag van de Hospitaliteit’ of ook “Terugkomdag” genoemd.

Onze Hospitaliteit is sinds haar oprichting in 1950 verbonden met de ‘Hospitalité de Notre Dame de Lourdes’ en maakt deel uit van de Belgische Hospitaliteit. De Belgische Hospitaliteit verbindt de 17 Hospitaliteiten van ons land

 

 

Dag van de hospitaliteit

De ‘Dag van de Hospitaliteit’, wordt jaarlijks georganiseerd en beoogt verschillende doelstellingen:

  • de verbondenheid stimuleren tussen de leden van de Hospitaliteit;

  • de opname van de kandidaat-leden;

  • een spirituele en inhoudelijke inbreng aanbieden tijdens de eucharistieviering;

  • wetenswaardigheden en informatie over Lourdes en de werking van de Hospitaliteit, in ruim perspectief, communiceren

Naast de Leden en aspirant Leden zijn ook alle bedevaarders van het lopende jaar ook welkom.

 

Steunfonds

De organisatie van de Ziekendienst, in het bijzonder de optimale zorg voor onze gasten tijdens onze bedevaarten, kan alleen gegarandeerd worden dankzij de jaarlijkse financiële bijdrage van vele weldoeners. Bijdragen voor ons Ziekenfonds kunnen gestort op IBAN BE84 4600 1296 1159.

Het is mogelijk om een legaat aan het Ziekenfonds in een testament in te lassen aan Vlaanderens Bedevaarten. Uw notaris verstrekt u graag de nodige inlichtingen.

 

Onze Lieve Vrouw van Groeninge

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Onze Lieve Vrouw van Groeninge

Onze Lieve Vrouw van Groeninge is een middeleeuws genadebeeld dat momenteel bewaard en vereerd wordt in de Sint-Michielskerk te Kortrijk. Het is een ivoren beeld en meet ongeveer 28 cm. Het beeld kan met vrij grote zekerheid gedateerd worden in het 3e kwart van de 13e eeuw. Het ontstaan kan worden gesitueerd in Noord-Frankrijk meer bepaald aan een atelier verbonden aan de Sint-Denisbasiliek ten noorden van Parijs. Tot de Franse Revolutie werd het beeld in meer of mindere mate vereerd in de verschillende vestigsplaatsen van de Groeningeabdij. Nadien werd het in 1841 plechtig overgebracht naar de Sint-Michielskerk waar het eerst onder beheer van de Jezuïetengemeenschap viel en nu onder de Sint-Michielsbeweging.
In origine was het beeld volledig van ivoor. Het is uitgewerkt in een typische
gotische beeldhouwstijl. Hierbij is de Moeder Gods afgebeeld met een zwierige heupbeweging en bijzonder fraai uitgewerkte plooien van haar mantel. Het Christuskind en Zijn Moeder kijken elkaar aan en lijken op deze wijze contact met elkaar te maken. De intimiteit in het beeld staat ver weg van de voorheen gangbare meer hiëratische vormgeving. In 1952 werden zowel de Moeder als het Christuskind gekroond.
Een typische devotie die tot de dag van vandaag gebeurt is de moederzegen. Zwangere moeders ontvangen hierbij na te hebben gebeden voor het genadebeeld een zegen voor een goede zwangerschap, een vlotte bevalling en een gezond kind.

Legende

De legende gaat dat het beeldje door de paus onder het horen van hemelse muziek nabij Rome in een boom is gevonden. De paus schonk op zijn beurt het beeldje aan gravin Beatrijs van Vlaanderen die het in de Groeningeabdij onderbracht. Noch het vinden van het beeld in Rome, noch een eventuele reis naar Rome door de gravin kan echter bevestigd worden. Een andere legende verhaalt dat het beeld aan de hemel verscheen tijdens de Guldensporenslag in 1302 als steun aan het Vlaamse Leger.

 

 

Vlaanderens Bedevaarten v.z.w. | Potterierei 72 | 8000 Brugge | tel 0470/18 58 05