Vlaanderens Bedevaarten Bisdom Brugge

Lourdes: adem voor uw ziel

Hospitaliteit

 

 

Begripsomschrijving

De officiële benaming van de Hospitaliteit, ook Broederschap genoemd, luidt: ‘Hospitaliteit Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge’. Zij maakt deel uit van de bedevaartsorganisatie van het bisdom Brugge, Vlaanderens Bedevaarten geheten.

De Hospitaliteit verenigt mensen die zich, op basis van een Evangelische inspiratie, belangeloos inzetten voor onze gasten: mensen die deelnemen aan onze bedevaarten en die op een of andere wijze zorgvragend zijn.

 

 

Leden

Onder de medewerkers van onze bedevaartsorganisatie wensen sommigen een langdurig engagement uit te spreken, hetzij als verzorgende, brancardier of assistent. Dit geschiedt in het toch wel aangrijpend religieus ritueel van de opname. Deze opgenomen leden, ‘zusters’ of ‘broeders’ genoemd (vandaar de term ‘Broederschap) vormen de leden van onze Hospitaliteit.

 Drie jongeren die reeds meerdere jaren hun trouwe medewerking aan de ziekendienst verlenen, traden op 22 oktober tot de hospitaliteit toe. Ze bevestigden hun engagement en spraken de bereidheid uit om zich verder in te zetten.

Van links naar rechts op de foto:
Stefanie De Vreese, Thalia De Clerck en Tim Lagae

Proficiat aan deze jonge mensen voor hun engagement!

 

 

 

Daarnaast omvat het lidmaatschap van onze Hospitaliteit ook volgende aspecten:

  • de gasten van onze bedevaart meedragen in gebed;
  • een jaarlijkse financiële bijdrage leveren voor de werking van de Ziekendienst.

 

Structuur en taakomschrijving

De Hospitaliteit handelt onder de autoriteit van de Raad van Bestuur van onze bedevaartsorganisatie. De leiding is toevertrouwd aan de Raad van Hospitaliteit.

  • Voorzitter: de Heer Pierre Vanderstichele;
  • Medevoorzitter: Mevr. Greet Vandendorpe;
  • Leden: pr. Patrick Degrieck, James Heylen, pr Antoon Stragier, pr. Lode Vandeputte en Nathalie verstraete.

De Hospitaliteit is de verantwoordelijke organisator van de Ziekendienst. Zij organiseert ook een jaarlijkse ‘Dag van de Hospitaliteit’ en selecteert tevens de kandidaten voor de opname in de hospitaliteit.

De Hospitaliteit is onderscheiden van de ‘Ziekendienst’. De specifieke taak van laatstgenoemde omvat de concrete organisatie tijdens de bedevaarten en garandeert de beste zorgen voor onze gasten. Gekwalificeerde zorg- en verpleegkundigen, assistenten en brancardiers, en een begeleidende dokter maken deel uit van de ziekendienst. De coördinatie van de Ziekendienst is toevertrouwd aan Mevr. Christine Pattyn, Mevr. Greet Vandendorpe en Mevr. Mireille Gevaert.

 

Deel van geheel

Onze Hospitaliteit is sinds haar oprichting in 1950 verbonden met de ‘Hospitalité de Notre Dame de Lourdes’.

Ze maakt ook deel uit van de Belgische Hospitaliteit die de 17 Hospitaliteiten van ons land groepeert. De Heer Luc Vanerum neemt ook het voorzitterschap van de Belgische Hospitaliteit waar. Op 7 december 2014 nam hij een tweede mandaat van 4 jaar op zich.

 

Dag van de hospitaliteit

Deze ‘hoogdag van de Hospitaliteit’, jaarlijks georganiseerd door de Raad van Hospitaliteit, beoogt verschillende doelstellingen:

  • de verbondenheid stimuleren tussen de leden van de Hospitaliteit;
  • de ritus voor de opname van de kandidaat-leden organiseren (fotoreportage 4 okt 2014);
  • een spirituele en inhoudelijke inbreng aanbieden;
  • wetenswaardigheden en info omtrent Lourdes en de werking van de Hospitaliteit, in ruim perspectief, communiceren.

Sinds 2014 zijn alle deelnemende gasten en modale bedevaarders van het voorbije jaar ook welkom. Dit ontmoetingsmoment werd door eenieder zeer gesmaakt. Jubilo, onze jongerenbrancardiers onder leiding van Nathalie Verstraete en pr. Mathias Parret, zorgde die dag ook voor een creatieve animatie (fotoreportage).

 

Steunfonds

De organisatie van de Ziekendienst, vooral de optimale zorg voor onze gasten tijdens onze bedevaarten, kan slechts gegarandeerd worden dankzij de onontbeerlijke jaarlijkse financiële bijdrage van vele weldoeners. Daarmee bevestigen zij bovendien de edelmoedige en veeleisende inzet van ons zorgteam. Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes kan niet onberoerd blijven bij de onopvallende grootmoedigheid van onze weldoeners.

Bijdragen voor ons Ziekenfonds kunnen gestort op IBAN BE84 4600 1296 1159.

Heel af en toe gedenken weldoeners in hun testament ook het Ziekenfonds door een legaat in te lassen aan Vlaanderens Bedevaarten. Uw notaris verstrekt u graag de nodige inlichtingen.

Vlaanderens Bedevaarten v.z.w. | Bosdreef 5 | 8820 Torhout | tel 050 74 56 47