Vlaanderens Bedevaarten Bisdom Brugge

Lourdes: adem voor uw ziel

Lourdes via Zaventem 16 tot 20 juli 2018

Per vliegtuig vanuit Zaventem naar Lourdes van 16 tot 20 juli 2018 (4 nachten)

Met dit formulier kunt u zich inschrijven voor een Lourdesbedevaart per vliegtuig vanuit Zaventem van 16 tot en met 20 juli 2018.
Gelieve in het formulier hieronder uw naam zoals op uw identiteitskaart in te vullen.

Klik op verzendknop

Vergeet niet op de verzendknop onderaan het formulier te klikken. Na het klikken krijgt u een bevestigingsbericht te zien.

Betalingswijze & voorschot

Na uw inschrijving ontvangt u een reisbevestiging met factuur.
Het volledige bedrag mag ineens betaald worden. Wie verlangt de som te verdelen over 2 betalingen stort:

  • bij inschrijving een voorschot van 250 € per persoon.
  • het saldo ten laatste één maand voor vertrekdatum.

 U stort op rekeningnummer KBC:

  • BIC = KREDBEBB
  • IBAN = BE84 4600 1296 1159

Dank aan wie bij de betaling een gift voor het Ziekenfonds schenkt.

Persoonsgegevens
Reisinfo
Geef het bedrag op zonder een min-teken. Het ingevulde bedrag wordt in vermindering gebracht van de totale prijs.
Geef het adres op waar je de Lourdesbeurs hebt gewonnen.
Men is niet verplicht een annuleringspremie te betalen, maar als men hiervoor opteert moet dit bij de inschrijving gebeuren.
Vul hier het bedrag in dat u wenst te geven als gift aan het Steunfonds voor de zieken. Dit bedrag wordt opgeteld bij het eindtotaal.
Bijkomende informatie

Vlaanderens Bedevaarten v.z.w. | Bosdreef 5 | 8820 Torhout | tel 050 74 56 47