Vlaanderens Bedevaarten Bisdom Brugge

Lourdes: adem voor uw ziel

Algemene voorwaarden

Inschrijving

U kan inschrijven door het voorziene formulier in te vullen en op te sturen naar het secretariaat. U kan ook online inschrijven via onze  website (www.bedevaarten-bisdombrugge.be), of op donderdagnamiddag op het secretariaat langskomen. U kan inschrijven tot de bedevaart volzet is.

De inschrijving is slechts geldig na ontvangst van een duidelijk en volledig ingevuld inschrijvingsformulier.

Wie wil langskomen op het secretariaat in het Seminarie – Potterierei  72
te Brugge, kan dit na afspraak met Luc Verbrugge op 0472 / 03 05 09

 

Betaling

Na uw inschrijving ontvangt u een reisbevestiging met factuur. Het volledige bedrag mag ineens betaald worden. Wie verlangt de som te verdelen over twee betalingen stort :

  • bij inschrijving een voorschot van € 250 per persoon
    (behalve voor bedevaart naar Rue du Bac);
  • het saldo ten laatste één maand vóór vertrekdatum.

Dank aan wie bij de betaling een gift voor het Ziekenfonds schenkt.

 

Annuleringskosten

In het voordeel van de deelnemer is het aangeraden de annuleringsbijdrage bij te storten. U tekent hiervoor via het inschrijvingsformulier in. De toeslag bedraagt € 20 per persoon. 

Indien na betaling, de deelname aan de treinbedevaart onmogelijk blijkt, wordt de gestorte som terugbetaald mits afhouding van annuleringskosten, hetzij per persoon:     

  • € 40 : tot 21 dagen vóór de afreis;
  • € 60 : tussen 21 en 14 dagen vóór de afreis;
  • € 70 : tussen 14 en 8 dagen vóór de afreis;
  • € 95 : minder dan 8 dagen vóór de afreis.

Voor de annulatie van de deelname van een vliegtuigbedevaart rekenen we o.w.v. de naamwissel € 100 annuleringskosten aan.

 

 

Verantwoordelijkheid en hulpbetoon

Voor Frankrijk en Italië volstaat de identiteitskaart. Kinderen beneden de 12 jaar dienen een geldige identiteitskaart met foto te bezitten.

Belangrijk : Neem steeds uw World Assistance Card of Medical Assistance Card mee wanneer u naar het buitenland op bedevaart gaat. Deze kaart dient jaarlijks vernieuwd te worden.

De directie van de bedevaart is niet aansprakelijk voor eventuele moeilijkheden aan de grens, noch voor verlies van reisbiljet of bagage, diefstal, vertraging van de trein, autocar of vliegtuig, stakingen, andere onvoorziene tegenslagen en om het even welke ongevallen, waar zij ook mochten gebeuren.  Iedere bedevaarder aanvaardt dit voorbehoud. In de trein reist een dokter mee.

 

Doktersattest

Bij ernstige medische behandeling of medicatie, gelieve een doktersattest of medisch verslag van de (huis)dokter in een gesloten omslag tijdens de bedevaart bij u te hebben. Enkel de bedevaartdokter zal – indien nodig – deze omslag openen.

 

Foto's

Tijdens elke bedevaart worden er soms foto’s genomen. De bedevaartorganisatie mag deze op haar website en/of in haar brochure publiceren. Als u al of niet akkoord gaat dat uzelf op een foto gepubliceerd wordt, kan u dat aanduiden op het inschrijvingsformulier.
 

Organisatie

Voor de organisatie van de vliegtuig- en autocarreizen werd een beroep gedaan op de reisbureaus Avatours (Verg. A 1253), Mandelcar (Verg. A 1229) en Omnia Travel (Verg. A 1121).

Vlaanderens Bedevaarten v.z.w. | Potterierei 72 | 8000 Brugge | tel 0470/18 58 05